Oversikten viser revisjonshistorikk for Kirsten Langbo

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 07.10.2012 09:22 MaritJ