Oversikten viser revisjonshistorikk for Kim Nordbæk

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 18.07.2013 10:24 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 18.10.2012 15:44 MaritJ