Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kim Hjardar

Født: 29. november 1966

Kim Hjardar (født 29. november 1966) er en norsk historiker og forfatter, tidligere musiker. Han er bosatt på Eidsfoss i Vestfold. Han er utdannet Master of Philosophy (M.Phil.) fra Senter for studier i vikingtid og tidlig middelalder ved Universitetet i Oslo, og jobber i dag som lektor i historie og samfunnsfag ved St. Hallvard videregående skole i Lier. Kim Hjardar ga i 1986 ut boken Plankerock fra plankebyen som behandler Fredrikstads rockehistorie i perioden 1956-1986. I 1989 samlet og ga.. Les mer..

Kim Hjardar (født 29. november 1966) er en norsk historiker og forfatter, tidligere musiker. Han er bosatt på Eidsfoss i Vestfold. Han er utdannet Master of Philosophy (M.Phil.) fra Senter for studier i vikingtid og tidlig middelalder ved Universitetet i Oslo, og jobber i dag som lektor i historie og samfunnsfag ved St. Hallvard videregående skole i Lier.

Kim Hjardar ga i 1986 ut boken Plankerock fra plankebyen som behandler Fredrikstads rockehistorie i perioden 1956-1986. I 1989 samlet og ga Kim Hjardar ut en dobbelt-LP Plankerock, med opptak fra band og musikere fra Fredrikstad fra 1959-1986. I perioden 1989-1991 var Kim Hjardar journalist og medredaktør (1991) i musikkmagasinet Rock Furore, og ansatt i Norsk Rockforbund.
Fra 1989 til 1991 var han medlem av Guttercats sammen med bla Kai Kidd fra Careburators. Fra 1991 til 1994 var han bassit i Graceland, og fra 1994 til 1997 bassist i Streethawks.

Medlem i

Graceland Bass
Streethawks Bass
The Guttercats Bass