Oversikten viser revisjonshistorikk for Ketil Kern

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted, medlemmer 05.12.2012 09:16 MaritJ