Oversikten viser revisjonshistorikk for Ketil Huseby

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 02.08.2014 12:00 Rock1roll