Oversikten viser revisjonshistorikk for Kent-Robin Nilsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 09:15 MaritJ