Oversikten viser revisjonshistorikk for Kenneth Sivertsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, bilder 07.02.2014 13:31 ASK64
død/splittelse, biografi 10.10.2012 14:31 MaritJ