Oversikten viser revisjonshistorikk for Karmelittnonnene

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse 03.01.2015 11:57 karjo
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 03.01.2015 11:56 karjo