Oversikten viser revisjonshistorikk for Karin Winje

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 29.08.2016 13:06 ASK64