Oversikten viser revisjonshistorikk for Kari Knardahl

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 14:34 MaritJ