Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Kari Diesen d.y.

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias 22.04.2016 20:20 karjo
navn, alias, fødsel/opprinnelse, biografi 02.12.2013 21:49 karjo