Oversikten viser revisjonshistorikk for Kåre Garnes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 09.04.2014 21:11 karjo