Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kalenda Maya

Medlemmer

Hans Fredrik Jacobsen Araberlutt, fløyter, sekkepipe
Sidsel Brevig Fele
Sverre Jensen Psalter, arrangør
Tone Hulbækmo Sang, harpe