Oversikten viser revisjonshistorikk for Kai Kidd Kristiansen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
medlemmer 28.04.2016 13:13 yrklark
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 28.04.2016 13:13 yrklark