Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Kaare Ørnung

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, biografi 14.12.2013 16:36 MaritJ
fødsel/opprinnelse, biografi 08.12.2013 18:07 karjo