Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Jydske Rev

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 08.10.2018 11:30 DagB
fødsel/opprinnelse 09.03.2015 14:53 DagB
fødsel/opprinnelse, biografi 09.03.2015 14:48 DagB
fødsel/opprinnelse, bilder 09.03.2015 14:46 DagB
fødsel/opprinnelse, medlemmer 08.10.2013 18:33 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 08.10.2013 18:33 MaritJ