Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Julio Numhauser

Chilensk sanger og låtskriver som bl.a. har samarbeidet med Mikael Wiehe i Sverige. Tror navnet er feilskrevet som "Nurnhauser" på Åge Kvalbeins plate Mirakler fra Den nye verden.

Chilensk sanger og låtskriver som bl.a. har samarbeidet med Mikael Wiehe i Sverige. Tror navnet er feilskrevet som "Nurnhauser" på Åge Kvalbeins plate Mirakler fra Den nye verden.