Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Julie Felix

Amerikansk visesanger som var med på Alta-Kautokeino-platen. Hadde flere konserter i Norge på 1970-tallet

Amerikansk visesanger som var med på Alta-Kautokeino-platen. Hadde flere konserter i Norge på 1970-tallet

Medvirker på

Diverse artister
La elva leve
1980