Oversikten viser revisjonshistorikk for Jules Sylvain

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 25.01.2014 16:59 karjo