Oversikten viser revisjonshistorikk for Josef G. Larssen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 17.06.2015 11:37 karjo
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 05.06.2015 19:20 karjo