Oversikten viser revisjonshistorikk for Jorun Høiland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 19.09.2018 22:29 karjo