Oversikten viser revisjonshistorikk for Jørn Yngve Eriksen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 05.07.2013 09:19 MaritJ