Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jørn Gundersen

Født: 1971
Fra: Enebakk

Bassist.

Bassist.

Medlem i

Acillatem Bass (2011 - 2013)
Divin Deth Bass (2015)
Moys Bass (1993 - 2003 og 2006 - 2013)
Sjukhus Sang (2006 - 2007)