Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jordi Savall

Jobbet med tidlig musikk bl.a. fra 1400-tallet. Rolf Lislevand har medvirket på plater sammen med ham.

Jobbet med tidlig musikk bl.a. fra 1400-tallet. Rolf Lislevand har medvirket på plater sammen med ham.