Gjør endringer

Jonne&Dæm

Utgivelser (album)

Jonne&Dæm
Min gyldne omvei
2008

Utgivelser (singel/EP)

Jonne&Dæm
På kafé
2012