Oversikten viser revisjonshistorikk for Jonas Fjeld Bing Bang Band

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer 13.02.2015 21:40 karjo
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 13.02.2015 21:31 karjo