Gjør endringer

Jon Stuvøy

Medvirker på

Knut Buen
Der og da tale
1999