Oversikten viser revisjonshistorikk for Jon Skolmen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 29.03.2019 12:38 karjo