Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jon Skolmen

Født: 1. november 1940
Død: 28. mars 2019

Medlem i

Olle & Helge komiker