Oversikten viser revisjonshistorikk for Jon Anders Narum

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 26.06.2013 12:12 MaritJ