Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Johnny Halvorsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, biografi 22.12.2013 22:53 MaritJ
alias, bilder 24.10.2013 16:45 A.Kittilsen
alias, biografi 24.10.2013 16:37 A.Kittilsen
alias, bilder 24.10.2013 16:36 A.Kittilsen
alias, bilder 24.10.2013 16:35 A.Kittilsen
alias, sted 16.10.2013 10:32 A.Kittilsen
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.12.2012 21:15 MaritJ