Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

John Rutter

Født: 24. september 1945

Britisk komponist som har skrevet kirkemusikk, Requiem som har vært framført i ulike sammenhenger.

Britisk komponist som har skrevet kirkemusikk, Requiem som har vært framført i ulike sammenhenger.