Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

John Reidar Bøe

Medvirker på

Cathy Ryen
Blå drømmer komponist;tekstforfatter
1986
Bjøro Håland
Mitt julealbum komponist;tekstforfatter
1983
Bjøro Håland
Bjøro Håland komponist;tekstforfatter
1982