Oversikten viser revisjonshistorikk for John Pål Inderberg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 13.06.2016 21:35 karjo
fødsel/opprinnelse, medlemmer 13.06.2016 21:13 karjo