Gjør endringer

John Macaluso

Medlem i

TNT Trommer (1990 - 1992)