Oversikten viser revisjonshistorikk for Johannes Kleppevik

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse 27.06.2016 18:38 karjo