Gjør endringer

Johannes Gausdal

Medvirker på

Adventsangerne
Lovsang under kirkehvelv oversetter
1999