Gjør endringer

Johannes Aase

Medvirker på

Bergen Domkantori, Magnar Mangersnes
Julekvad oversetter
1992