Oversikten viser revisjonshistorikk for Johann Wolfgang von Goethe

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 13.06.2015 21:47 karjo