Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Johann Nepomuk Hummel

Komponist som bl.a. har skrevet trompetkonserter som Tine Thing Helseth og Ole Edvard Antonsen har gjort plateinnspillinger av.

Komponist som bl.a. har skrevet trompetkonserter som Tine Thing Helseth og Ole Edvard Antonsen har gjort plateinnspillinger av.