Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Johann Nepomuk Hummel

Født: 14.
Død: 17. oktober 1837

Komponist (f. 14.11.1778). Skrev stykker for trompet, i vår tid spilt av Tine Thing Helseth og Ole Edvard Antonsen.

Komponist (f. 14.11.1778). Skrev stykker for trompet, i vår tid spilt av Tine Thing Helseth og Ole Edvard Antonsen.