Gjør endringer

Johan Grimstad

Født: 31. august 1924
Død: 8. mars 2006