Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jo Tenfjord

Navnet var først stavet Jo Tennfjord, skal være samme den andre innførselen Jo Tenjord som er riktig stavemåte.

Navnet var først stavet Jo Tennfjord, skal være samme den andre innførselen Jo Tenjord som er riktig stavemåte.