Gjør endringer

Jo Gjermunds

Medvirker på

Dalimellom
Felegniar'n komponist
2005
Flukt
Drufiacc komponist
2004
Dalakopa
E' vi alle ihopa komponist
1995