Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jerv

Også kjent som: Tom Richardson

Medlem i

Ragnarok Bass (1994 - 2007)