Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jens von der Lippe

Medvirker på

Diverse artister
41 viser ved Visens Venner
1974