Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jannicke

Også kjent som: Jannicke Irwin Abrahamsen

Artistnavn for Jannicke Irwin Abrahamsen. Også artistnavn for Gry Jannicke Jarlum

Artistnavn for Jannicke Irwin Abrahamsen. Også artistnavn for Gry Jannicke Jarlum

Hele eller deler av biografien er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.