Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Jankie

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 28.07.2021 13:18 jankie
alias, fødsel/opprinnelse 28.07.2021 13:12 jankie
navn, alias, fødsel/opprinnelse 30.12.2013 16:56 MaritJ