Oversikten viser revisjonshistorikk for Jan Roger Sletta

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 20.03.2013 13:39 MaritJ
fødsel/opprinnelse 20.03.2013 13:39 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 30.10.2012 18:37 MaritJ