Gjør endringer

Jan A Frøydarlund

Medvirker på

Kirsten Bråten Berg
Syng du mi røyst oversetter
2001